Mateřské školy

Mateřská škola Čtyřlístek

Mateřská škola Čtyřlístek je právní subjekt zřizovaný Magistrátem města Hradec Králové. Vznikla spojením dvou zařízení MŠ Švendova a MŠ Kotěrova v roce 2003. Kapacita MŠ je 183 dětí. více

Mateřská škola Kamarád

Pojmenování vyplynulo z obsahu našeho motta: Kdo se časně probudí, koho rosa nestudí, kdo se směje místo pláče, a kdo zpívá, tančí, skáče, dovede si hrát, kdo neumí závidět, a komu se líbí svět, ten je náš… více

Mateřská škola Kampanova

Mateřská škola pro 234 dětí s jídelnou zajišťuje pro zájemce pěvecký a výtvarný kroužek a provádí elementární seznamování s anglickým jazykem. Zřizovatelem naší příspěvkové organizace je statutární město… více

Mateřská škola Klíček

Mateřská škola pro 158 dětí s jídelnou nabízí kroužek angličtiny, mažoretek, logopedický i výtvarný. více

Mateřská škola Lužická

Mateřská škola pro 194 dětí s jídelnou. více

Mateřská škola při Fakultní nemocnici Hradec Králové

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích během dne. Probíhá na oddělení Dětské kliniky FN, (VD1, JIP), chirurgii, ortopedii, ORL a infekci. Zajišťují je dvě učitelky mateřské školy. více

Mateřská škola Sluníčko

Mateřská školka pro 156 dětí s jídelnou. více

Mateřská škola Třebechovická

Mateřská školka pro 104 dětí s jídelnou. více

Mateřská škola Věkoše

Mateřská škola pro 156 dětí s jídelnou. více

Mateřská škola Zvoneček

Mateřská škola pro 200 dětí s jídelnou nabízí výuku hry na flétnu, zprostředkovává návštěvu solných jeskyní, logopedickou péči a plavecký kroužek. více

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové

Škola zajišťuje komplexní nabídku vzdělávacích programů pro mentálně postižené žáky od předškolního věku do dospělosti. více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta

Škola byla založena v roce 1993 paní Mgr. Věrou Kosinovou. Sídlí v přízemní bezbariérové budově areálu bývalých jeslí v Nerudově ulici, v centru Hradce Králové. více

MirEnglish mateřská škola

Soukromá mateřská škola v Hradci Králové s Angličtinou. více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Štefánikova

Do komplexu škol jsou zařazovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami. více

Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II.

Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. má jako svého zřizovatele Biskupství královéhradecké. Najdete nás v klidné části historického „Starého města“ v sousedství Městské hudební síně, Krajského… více

Základní škola a Mateřská škola Jiráskovo náměstí

Škola poskytuje základní vzdělání uložené školským zákonem. Posláním školy do dalších let by měl být rozvoj a postupný přechod tradiční školy ke škole moderního typu užívající nové metody a formy práce, ke… více

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára

Základní škola pro 650 žáků s jídelnou a družinou nabízí keramický, počítačový, pěvecký, taneční i sportovní kroužek, výuku angličtiny a karate. více

Základní škola a Mateřská škola Kukleny

O postavení moderní školní budovy rozhodla místní školní rada v roce 1893. Vlastní stavba probíhala v letech 1900-1901. Na počátku 90.let, kdy stoupal počet žáků až na 831, pracovalo v naší škole 39… více

Základní škola a Mateřská škola Malšova Lhota

Malotřídní základní škola je školou rodinného typu s pěti postupnými ročníky ve čtyřech třídách. Součástí školy je třída školní družiny. více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka

Základní škola byla uvedena do provozu 1. 9. 1984. Jedná se o úplnou, pavilonovou školu sídlištního typu. více

Základní škola a Mateřská škola Prointepo

Soukromé zařízení rodinného typu zajišťuje komplexní péči dětem s tělesným a kombinovaným postižením nebo zdravotním oslabením. Věnuje se klientům od 2 do 26 let s tělesným a kombinovaným postižením nebo… více

Základní škola a Mateřská škola Svobodné Dvory

Základní škola pro 260 žáků s jídelnou a družinou. více

Základní škola a Mateřská škola Štefcova

ZŠ Štefcova je klasická základní škola poskytující dětem úplné základní vzdělání. více

Základní škola a Mateřská škola Úprkova

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova1 oslavila v roce 2005 stoleté výročí založení. více

Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové

Základní a mateřská škola na Novém Hradci Králové. více
Instituce Hradec Králové - vyhledávání
Mohlo by se hodit
Doporučujeme