Vyhledávání v institucích

Nalezené instituce

SOŠ a SOU Hradec Králové Vocelova

SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338 je vzdělávací institucí, která poskytuje prvotní, ale i celoživotní vzdělání v oblasti autoopravárenství, dopravy a stavebnictví. více

SOŠ a SOU Hradec Králové Hradební

Škola navazuje na učňovské tradice ve Škodových závodech z doby první republiky. více

Střední průmyslová škola

Střední průmyslová škola Hradec Králové. více

Sběrný dvůr u Labe

Sběrný dvůr u Labe Hradec Králové v ulici Říční, u bývalého Montasu je určený pro občany Hradce Králové. Do sběrných dvorů mohou zdarma anebo podle aktuálního ceníku odvážet odpady. více

Sběrný dvůr v Kuklenách - ZRUŠENO

Sběrný dvůr Hradec Králové v části Kukleny je přesunut. více

Sběrný dvůr IV. Bratří Štefanů

Sběrný dvůr Hradec Králové s označením číslo IV. na ulici Bratří Štefanů je určený pro občany Hradce Králové. Do sběrných dvorů mohou zdarma anebo podle aktuálního ceníku odvážet odpady. více

Sběrný dvůr Na Brně

Sběrný dvůr Hradec Králové na ulici Na Brně je určený pro občany Hradce Králové. Do sběrných dvorů mohou zdarma anebo podle aktuálního ceníku odvážet odpady. Sběrný dvůr Na Brně z technických důvodů nepřijímá… více

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové je veřejnou univerzální knihovnou. více

Studentský klub Salaš Univerzity Hradec Králové

Již více než deset let poskytuje studentský klub Salaš prostor zajímavému a pestrému prožívání volného času a setkávání hradeckých vysokoškolských studentů. více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Štefánikova

Do komplexu škol jsou zařazovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami. více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Štefánikova

Do komplexu škol jsou zařazovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami. více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Štefánikova

Do komplexu škol jsou zařazovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami. více

Smíšený pěvecký sbor Smetana Hradec Králové

Smíšený pěvecký sbor Smetana Hradec Králové patří již mnoho let k předním vokálním tělesům v České republice. Byl založen v roce 1922 a má více než padesát aktivních zpěváků. více

Smíšený sbor Univerzity Hradec Králové

Univerzitní sbor, jehož členové se obměňují začátkem každého nového akademického roku. Repertoár sboru je velmi pestrý, aby splnil požadavky výuky budoucích pedagogů a potenciálních sbormistrů. více

Smyčcový orchestr Primavera

Smyčcový orchestr Primavera působí při Základní umělecké škole Střezina v Hradci Králové. Má kolem 20 stálých členů většinou žáků této školy ve věku od 12 do 20 let. více

Společnost ochránců památek ve východních Čechách a Spolek za staré město Hradec Králové

Společnost ochránců památek ve východních Čechách byla založena v Hradci Králové v lednu 1990. Občanské sdružení Spolek za staré město Hradec Králové, o. s.- vznikl již v roce 1992 převážně na podnět… více

Sběrný dvůr Temešvár Plačice

Sběrný dvůr Hradec Králové - Temešvár v Plačicích nedaleko OC Albert je určený pro občany Hradce Králové. Do sběrných dvorů mohou zdarma anebo podle aktuálního ceníku odvážet odpady. více
Mohlo by se hodit
Doporučujeme