SOŠ a SOU Hradec Králové Vocelova

SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338 je vzdělávací institucí, která poskytuje prvotní, ale i celoživotní vzdělání v oblasti autoopravárenství, dopravy a stavebnictví.

Výuka žáků je koncipována do oborů středního vzdělání s výučním listem, oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou a do nástavbového oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou v denní formě studia. 
 
Škola též zajišťuje celoživotní vzdělávání pro dospělé občany různou formou studia. Organizuje rekvalifikační kurzy dle zákona č.179/2006 Sb. ve  znění pozdějších předpisů o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání  a odborných školení, zabezpečuje periodická školení atd. 
 
Zřizovatelem Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 je Královéhradecký kraj. V září roku 2011 jmenoval Královéhradecký kraj školu Centrem odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu.  
V současné době studuje na SOŠ a SOU ve všech oborech počátečního středního vzdělání téměř 650 žáků denního studia. Ve škole je zaměstnáno více než 110 zaměstnanců.
 
Hlavním cílem školy je příprava budoucích profesních specialistů na celoživotní zaměstnání ve vybraných oborech středního vzdělání v oblasti autoopravárenství, dopravy a stavebnictví. Škola realizuje a upravuje výuka na základě požadavků a potřeb trhu práce. Kvalitní materiálně technické zabezpečení školy je zajišťováno díky  podpoře a dobré spolupráci s firemní sférou, orgány kraje, úřady práce, hospodářskou komorou, cechy, svazy, Magistrátem města HK a dalšími významnými institucemi. SOŠ a SOU se tak svoji vzdělávací činností  nepřímo podílí na hospodářském růstu regionu a přispívá  k jeho prosperitě.
 
V hlavním areálu ve Vocelově ulici je v současné době sídlo ředitelství školy, probíhá zde teoretické vyučování, je zde umístěna tělocvična, domov mládeže, a ve vzdělávacím středisku probíhá celoživotní vzdělávání a výuka autoškoly. Součástí areálu je i školní jídelna, která poskytuje žákům, zaměstnancům školy i dalším občanům celodenní stravování. 
 
Ve školních dílnách v ulici Jana Krušinky je realizována praktická výuka zámečnických prací auto oborů a kompletní praktická výuka stavebních oborů. Je zde také umístěna svářečská škola. 
 
Ve školních dílnách v ulici Vážní probíhá praktická výuka všech auto oborů a oboru instalatér. V rámci odborného výcviku provádí škola auto opravárenskou a stavební zakázkovou činnost.
 

QR kód


Kontakty

Adresa

Vocelova 1338
Hradec Králové
50002

GPS souřadnice

50°13'11.680"N, 15°48'57.579"E

Mapa

Mohlo by se hodit
Doporučujeme