Městská policie Hradec Králové

Městská policie zabezpečuje místní veřejný pořádek v rámci působnosti města Hradec Králové. V PŘÍPADĚ TÍSNĚ VOLEJTE LINKU 156. Městská policie Hradec Králové přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, na dodržování pravidel občanského soužití, zajišťuje pořádek a bezpečnost při mimořádných akcích, provádí odchyt zatoulaných psů a nelze-li zjistit majitele, předává je do útulku pro opuštěné psy.

Na základě veřejnoprávní smlouvy může Městská policie Hradec Králové vykonávat svou činnost i mimo území města. V případě Městské policie Hradec Králové se jedná obec Předměřice nad Labem a obec Černilov a Běleč nad Orlicí.

Městská policie Hradec Králové obvod č. 1

Resslova 432

tel.+420 495 707 951 ( úřední hodiny středa 15 - 17 hod.)

Městská policie Hradec Králové obvod č. 2

Resslova 432

tel. +420 495 707 953 (úřední hodiny středa 15 - 17 hod.)

Městská policie Hradec Králové obvod č. 3

hlavní služebna:

Třída Edvarda Beneše 1414

tel. +420 495 265 312 (úřední hodiny středa 15 - 17 hod.)

Dopravní skupina Městské policie Hradec Králové

Resslova 432

tel. +420 495 707 955

Psovodi Městské policie Hradec Králové

Resslova 432

Rozsah činnosti a pravomoci Městské policie Hradec Králové

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 • se podílí na prevenci kriminality v obci,
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití (odhazování odpadků, ničení veřejné zeleně, poškozování motorových vozidel, neoprávněné zábory veřejného prostranství, apod.)
 • odhalují přestupky a trestné činy, za přestupky ukládají v blokovém řízení pokuty nebo věc postupují ke správnímu řízení, pachatele trestných činů po jejich zadržení předává Policii České republiky, činí oznámení o podezření spáchání trestného činu
 • upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření směřující k nápravě
 • zajišťuje pořádek a bezpečnost při mimořádných akcích
 • provádí odchyt zatoulaných psů a nelze-li zjistit majitele, předává je do útulku pro opuštěné psy

Rozsah činnosti a pravomoci Městské policie Hradec Králové jsou dány zákonem České národní rady č. 553/1991 Sb., ze dne 6. prosince 1991 o obecní policii ve znění pozdějších předpisů.

Městská policie Hradec Králové je výkonným orgánem města, který zřizuje a ruší zastupitelstvo města Hradce Králové obecně závaznou vyhláškou a je přímo podřízena primátorovi města. 

Zařazení v dalších kategoriích:  

Instituce a úřady Instituce a úřady Instituce a úřady

QR kód


Kontakty

Adresa

Dlouhá 211
Hradec Králové
50002

GPS souřadnice

50°12'37.642"N, 15°50'5.936"E

Mapa

Mohlo by se hodit
Doporučujeme