Úřady

Celní úřad Hradec Králové

Celní úřad pro Královéhradecký kraj sídlí v ulici Bohuslava Martinů, č.p. 1672 v Hradci Králové. více

CzechPoint Hradec Králové

CzechPoint v Hradci Králové najdeme na úřadech, na poště, u notářů, v Hospodářské komoře a dokonce i v jedné z královéhradeckých bank. více

Česká správa sociálního zabezpečení, Okresní správa sociálního zabezpečení Hradec Králové

Česká správa sociálního zabezpečení, pobočka Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) Hradec Králové má sídlo na ulici Slezská, č.p. 839. Dostanete se k ní také linkou MHD č. 5, 17 či 25, vystupte na… více

Český statistický úřad, Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

Český statistický úřad v Hradci Králové najdeme v ulici Myslivečkova a je Krajskou správou ČSÚ v Hradci Králové. ČSÚ poskytuje informace o počtu obyvatel, aktuální hrubé mzdě, o výši nezaměstnanosti, o počtu… více

Finanční úřad v Hradci Králové

Finanční úřad Hradec Králové najdete v ulici U Koruny. Finanční úřad sídlí kousek od obchodního centra Atrium, vedle "malého Tesca". Zaparkovat lze přímo před úřadem, místa jsou však většinou obsazená, další… více

Katastrální úřad

Katastrální úřad je správní úřad, který vykonává státní správu katastru nemovitostí včetně zápisů práv k nemovitostem do katastru. V Hradci Králové působí Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, který zde… více

Krajská hygienická stanice Hradec Králové

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové na ulici Habrmanova informuje na příklad o nebezpečných výrobcích, v létě o kvalitě vody, v době povodní poskytovala bezplatnou… více

Krajský soud Hradec Králové

Krajský soud Hradec Králové se nachází v centru Hradce Králové pod hradbami Starého města. Hlavní vchod do budovy je z ulice Československé armády, č.p. 218/57. K budově soudu je možné se dopravit linkami… více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a radou Královéhradeckého kraje. více

Magistrát města Hradec Králové

Magistrát města Hradec Králové je institucí poskytující služby veřejné správy. Na této stránce najdete základní informace včetně kontaktních údajů na magistrát. více

Městská policie Hradec Králové

Městská policie zabezpečuje místní veřejný pořádek v rámci působnosti města Hradec Králové. V PŘÍPADĚ TÍSNĚ VOLEJTE LINKU 156. Městská policie Hradec Králové přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,… více

Oblastní inspektorát práce

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové sídlí v ulici Říční, čp. 1195. Oblastní inspektorát práce vykonává inspekci práce v oblastech bezpečnost práce a… více

Obvodní báňský úřad

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického. více

Okresní soud Hradec Králové

Okresní soud v Hradci Králové sídlí v ulici Ignáta Hermanna, č.p. 227, vedle Zimního stadionu. více

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný… více

Úřad práce Hradec Králové

Kontaktní pracoviště Úřadu práce Hradec Králové se nachází ve Wonkově ulici. V blízkosti Úřadu práce staví MHD na zastávce U Skleněné věže v Hořické ulici. Parkovat lze přímo před budovou Úřadu práce. Vzhledem… více

Živnostenský úřad

Živnostenský úřad v Hradci Králové vydává fyzickým a právnickým osobám průkazy živnostenských oprávnění. více
Instituce Hradec Králové - vyhledávání
Mohlo by se hodit
Doporučujeme