Krajský soud Hradec Králové

Krajský soud Hradec Králové se nachází v centru Hradce Králové pod hradbami Starého města. Hlavní vchod do budovy je z ulice Československé armády, č.p. 218/57. K budově soudu je možné se dopravit linkami MHD č. 2 (zastávka Komenského) a č. 7. (zastávka Stará nemocnice) anebo většinou spojů směřujících k zastávce Magistrát města. K parkování vozidel lze využít parkovací místa před a podél budovy soudu. Parkoviště je opatřeno parkovacími hodinami a parkování je zpoplatněno.

Úřední hodiny Krajského soudu Hradec Králové

Úřední dny na Krajském soudu v Hradci Králové jsou od pondělí do pátku. Úřední hodiny jsou v pondělí, v úterý a ve čtvrtek od 7 do 15,30 hodin. Ve středu od 7 do 16 hodin a v pátek od 7 do 15 hodin. 

Bezpečnost v budově Krajského soudu Hradec Králové

Při vstupu do budovy Krajského soudu v Hradci Králové musí každý návštěvník projít bezpečnostním rámem. Své příruční zavazadlo musí návštěvník vložit na jedoucí pás rentgenového zařízení.

Bezbariérový vstup do budovy Krajského soudu Hradec Králové

Zdravotně postiženým občanům je umožněn bezbarierový vstup do budovy Krajského soudu postranním vchodem z ulice U Kavalírů. Zde si mohou zvonkem přivolat příslušníka justiční stráže, který jim zajistí doprovod k výtahu umístěném v dvorním traktu objektu Krajského soudu.

Krajský soud Hradec Králové 

Krajský soud v Hradci Králové rozhoduje ve vybraných případech jako soud prvního i druhého stupně.

Jako soud prvního stupně rozhoduje Krajský soud Hradec Králové ve věcech správního soudnictví v případech stanovených zákonem. Jako soud druhého stupně rozhoduje ve věcech, v nichž rozhodovaly v prvním stupni okresní soudy, které patří do obvodu Krajského soudu Hradec Králové.

Nadřízeným orgánem Krajského soudu v Hradci Králové je Ministerstvo spravedlnosti. 

Čísla účtů a bankovní spojení Krajského soudu v Hradci Králové

 • Příjmový účet k platbám nákladů trestního řízení, náhrad odměn advokátům, nákladů soudního řízení: 19-6828511/0710

 • Zvláštní příjmový účet soudních poplatků: 3703-6828511/0710

 • Zvláštní příjmový účet peněžitých trestů a pokut: 3762-6828511/0710

 • Depozitní účet k platbám záloh na znalečné, majetkových záruk, složených jistot apod.: 6015-6828511/0710

Datová schránka Krajského soudu Hradec Králové

Identifikátor datové schránky Krajského soudu v Hradci Králové je ep7abae.

Agenda Krajského soudu v Hradci Králové

 • Přijímá žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v podmínkách resortu Ministerstva spravedlnosti.
 • Přijímá žádosti o zápis, změnu, výmaz v obchodním rejstříku.
 • Rozhoduje jako soud druhého stupně ve věcech, v nichž rozhodoval v prvním stupni okresní soud.
 • Rozhoduje jako soud prvního stupně v určitých věcech trestních.
 • Rozhoduje jako soud prvního stupně ve vybraných věcech obchodních.
 • Rozhoduje jako soud prvního stupně ve vybraných věcech občanskoprávních.
 • Vede obchodní rejstřík.
 • Vede seznam znalců a tlumočníků.
 • Vede řízení ve věcech obchodního rejstříku.
 • Vydává úředně ověřené opisy zápisu nebo listiny uloženého ve sbírce listin.

QR kód


Kontakty

Adresa

Československé armády 218/57
Hradec Králové
50208

GPS souřadnice

50°12'37.570"N, 15°50'20.019"E

Mapa

Mohlo by se hodit
Doporučujeme