Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a radou Královéhradeckého kraje.

Úřední hodiny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Úředný dny Krajského úřadu jsou od pondělí do pátku. V pondělí a ve středu jsou úřední hodiny od 8 do 17 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek jsou úřední hodiny od 8 do 14 hodin. 

Krajský úřad Hradec Králové

Krajský úřad v Hradci Králové najdeme v historické části města Hradce Králové na rekonstruovaném Pivovarském náměstí.

Krajský úřad napomáhá činnosti výborů zastupitelstva a komisí rady. Rada kraje může ukládat krajskému úřadu úkoly jen v rozsahu své působnosti svěřené jí zákonem.

Datová schránka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Identifikátor datové schránky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje je gcgbp3q.

Agenda Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

 • vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu nebo zvláštnímu orgánu
 • přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány obce v řízení podle zvláštních zákonů, pokud není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu nebo zákon nestanoví jinak
 • ukládá sankce podle zákona
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím
 • zabezpečuje koordinaci výstavby a provozu informačního systému kompatibilního s informačními systémy veřejné správy
 • provádí podle zvláštního právního předpisu kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí
 • zřizuje funkci koordinátora pro romské záležitosti
 • vykonává další působnosti svěřené mu zákonem
 • kontroluje v potřebném rozsahu a prostředky, které zákon dává k dispozici, činnost orgánů obcí při výkonu přenesené působnosti
 • tvoří ředitel a zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu
 • se člení na odbory a oddělení
 • zřizuje úřední desku, která je umístěna na místě, které musí být veřejně přístupné po dobu 24 hodin denně (zpravidla se umísťuje na budově, v níž má krajský úřad své sídlo, příp. na budově, ve které má svá další pracoviště)
 • zřizuje úřední desku, která je nepřetržitě veřejně přístupná, obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • zřizuje elektronickou podatelnu.

Zařazení v dalších kategoriích:  

Krajské úřady Instituce a úřady

QR kód


Kontakty

Adresa

Pivovarské náměstí 1245/2
Hradec Králové
50003

GPS souřadnice

50°12'27.814"N, 15°49'45.300"E

Mapa

Mohlo by se hodit
Doporučujeme