Obvodní báňský úřad

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického.

Vrchní dozor je vykonáván orgány státní báňské správy nad

  • hornickou činností,
  • činností prováděnou hornickým způsobem,
  • požární ochranou v podzemí,
  • dodržováním pracovních podmínek
  • v hornických organizacích,
  • při výrobě výbušnin,
  • při nakládání s výbušninami,
  • nakládáním s těžebním odpadem,
  • podzemními objekty,
  • řádným odváděním úhrad za dobývací prostor a vydobyté vyhrazené nerosty.

Orgány státní báňské správy kontrolují, zda hornické organizace vykonávají tyto činnosti v souladu se zákonem č. 44/1988 Sb., zákonem č. 61/1988 Sb. a zákonem č. 157/2009 Sb., předpisy vydanými na jejich základě (horní a bezpečnostní předpisy) a jinými obecně závaznými právními předpisy (např. zákoníkem práce, nařízením vlády o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení, vyhláškou o placení úhrad z dobývacího prostoru a vydobytých vyhrazených nerostů apod.), pokud se dotýkají hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami.

QR kód


Kontakty

Adresa

Wonkova 1142
Hradec Králové
50002

GPS souřadnice

50°13'0.879"N, 15°49'18.926"E

Mapa

Mohlo by se hodit
Doporučujeme