Celní úřad Hradec Králové

Celní úřad pro Královéhradecký kraj sídlí v ulici Bohuslava Martinů, č.p. 1672 v Hradci Králové.

Úřední hodiny Celní úřad Hradec Králové

Úřední hodiny na Celním úřadu v Hradci Králové jsou od pondělí do pátku. V pondělí a ve středu jsou úřední hodiny od 8 do 17 hodin. V úterý a ve čtvrtek jsou od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin.

Podatelna Celního úřadu má otevřeno denně v úředních hodinách.

Celní úřad Hradec Králové

Celní úřad občanům poskytuje infomace na příklad o množstevních limitech výrobků, které si pro osobní potřebu mohou dovézt ze zahraničí, aniž by museli zaplatit dovozní clo, DPH a spotřební dan, případně aby neporušili daňové předpisy. 

Celní správa však především vybírá clo z dovezeného zboží. Dále chrání a reguluje domácí trh a dohlíží na to, aby dovážené zboží neohrožovalo životy nebo zdraví lidí, zvířat či rostlin.

K Celním u úřadu v Hradci Králové se můžete dopravit také MHD linkou číslo 12, 14, 23, 27, zastávka Skladištní oblast. Zaparkovat lze přímo u Celního úřad nebo na nedalekém parkovišti u Ferony. 

Datová schránka Celního úřadu v Hradci Králové

Identifikátor datové schránky Celního úřadu v Hradci Králové je 64anzhu.

Elektronická podatelna Celního úřadu Hradec Králové

Elektronická podatelna královéhradeckého Celního úřadu funguje na e-mailu:

Činnosti a agenda Celního úřadu Hradec Králové

 • Kontroluje doklady potřebné k vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží vydávané podle zvláštních právních předpisů
 • Kontroluje největší povolené hmotnostní parametry vozidla, největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav
 • Pátrá po zboží uniklém nebo odňatém dohledu celních orgánů
 • Povoluje jednotný zápis cla a daní
 • Přijímá celní prohlášení na propuštění zboží při dovozu návykových látek a přípravků, případně dovozní povolení
 • Přijímá celní prohlášení na propuštění zboží při vývozu návykových látek a přípravků, případně vývozní povolení
 • Přijímá hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí
 • Projednává správní delikt při pěstování máku setého nebo konopí
 • Provádí dohled a kontrolu nad dodržováním celních předpisů
 • Provádí doprovod zboží přepravovaného od celního úřadu odeslání k celnímu úřadu určení, je-li to potřebné
 • Provádí následné kontroly po propuštění zboží a na základě výsledků přijímá příslušná opatření
 • Provádí řízení o porušení celních předpisů, stanoví-li tak zvláštní právní předpis
 • Rozhoduje o opravách celního prohlášení, zrušení platnosti celního prohlášení a o změnách nebo zrušení rozhodnutí, která vydal
 • Rozhoduje o podmínkách dočasného uskladnění zboží a schvaluje dočasný sklad
 • Rozhoduje o povinnosti uhradit náklady za zničení nebo znehodnocení zboží, které by mohlo ohrozit život nebo zdraví osob anebo znehodnotit nebo zničit jiné zboží
 • Rozhoduje o povolení použít režim s ekonomickými účinky, o provedení změn, prodloužení jeho platnosti, odnětí nebo převodu práv a povinností osob
 • Rozhoduje o povolení používat zjednodušený postup v režimu tranzitu, o odnětí povolení a o prodloužení jeho platnosti
 • Rozhoduje o přidělení celně schváleného určení
 • Rozhoduje o propuštění zboží v zásilce při dovozu návykových látek a přípravků s jejich obsahem
 • Rozhoduje o propuštění zboží v zásilce při vývozu návykových látek a přípravků s jejich obsahem
 • Rozhoduje o udělení povolení provozovat celní sklad, o odnětí povolení, o změnách v osobě skladovatele nebo ukladatele
 • Rozhoduje o určení celní hodnoty
 • Rozhoduje o zajištění celního a daňového dluhu jednotlivou jistotou s použitím záruční listiny
 • Rozhoduje o zajištění zástavy v rámci celního zástavního práva a o zrušení tohoto zajištění
 • Rozhoduje o zajištění zboží důležitého pro řízení o porušení celních předpisů
 • Rozhoduje o zničení nebo znehodnocení zboží, které by mohlo ohrozit život nebo zdraví osob anebo znehodnotit nebo zničit jiné zboží
 • Spravuje cla
 • Usměrňuje pohyb osob a dopravních prostředků v celním prostoru celního úřadu
 • Vede evidenci o kontrolovaném zboží
 • Vydává osvědčení o původu zboží a ověřuje původ zboží i po vydání osvědčení
 • Vydává osvědčení o způsobilosti dopravních prostředků pro dopravu zboží pod celní závěrou
 • Vykonává kontrolu označení provozovny a ukládá pokuty a povinnost odstranit nedostatky podle živnostenského zákona
 • Vymáhá pokuty, které uložil, a předepsané náklady řízení, které nebyly zaplaceny ve lhůtě splatnosti
 • Vyměřuje a vybírá skladné za dočasné uskladnění zboží ve skladech celního úřadu
 • Zabezpečuje kontrolní a asistenční činnost
 • Zabezpečuje sběr údajů a informací o obchodu uvnitř Společenství
 • Zajišťuje prodej uskladněného, zajištěného, propadlého a zabraného zboží, stanoví-li tak zvláštní právní předpis
 • Zajišťuje prodej zboží, na kterém vázne celní zástavní právo

QR kód


Kontakty

Adresa

Bohuslava Martinů 1672/8a
Hradec Králové
50101

GPS souřadnice

50°13'6.885"N, 15°49'4.562"E

Mapa

Mohlo by se hodit
Doporučujeme