SOŠ a SOU Hradec Králové Hradební

Škola navazuje na učňovské tradice ve Škodových závodech z doby první republiky.

 

Během 60 let své existence se z původně strojírenského učiliště stala školou poskytující odborné vzdělání v učebních oborech strojírenských a elektrotechnických, maturitní vzdělání v oborech strojírenských a elektrotechnických, informatice, výpočetní technice i ekonomice. Poskytuje další vzdělání absolventům učebních oborů v nástavbovém studiu denním i dálkovým. Ve spolupráci s partnerskými podniky a s úřady práce v kraji v rámci Centra odborné přípravy ve strojírenství a obnovitelných zdrojích energie jsou ve škole vytvořeny podmínky pro další odborné vzdělávání dospělých – převážně v  rekvalifikacích a kurzech využívajících moderních technologií ve strojírenství a elektrotechnice. 
 
Od září 2008 jsou žáci ve škole postupně připravováni podle vlastních školních vzdělávacích programů, které umožňují přípravu žáků v jednotlivých oborech podle současných potřeb trhu práce s využitím nejnovějších technologií a vybavení školy, pracovišť odborného výcviku i partnerských podniků. Škola připravuje programy tak, aby se navýšila prostupnost jednotlivých témat v příbuzných vyučovaných oborech a škola mohla otevírat tyto obory po jednotlivých skupinách a ne jen po celých třídách. To se týká převážně učebních oborů strojírenských – nástrojař, umělecký kovář a zámečník, obráběč kovů, modelář i lektrotechnických – elektrikář slaboproud, silnoproud. Škola zabezpečuje pro absolventy učebních oborů možnost dalšího nástavbového studia ktrotechnického i strojírenského zaměření vedoucího k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Při výuce maturitních oborů zaměřených na informatiku – Informační systémy, a Informační technologie vycházejí vzdělávací programy i z  vybavení školy moderní didaktickou a výpočetní technikou a kvalifikovanosti odborných učitelů. Obdobně tomu je i v oborech strojírenských – Mechanik seřizovač, Mechanik strojů a zařízení, elektrotechnických – Mechanik ektrotechnik elektronik i silnoproud. Novinkou je od roku 2011 obor Průmyslová ekologie – obsahově vycházející z koncepce školy, navazující na většinu vyučovaných oborů i na budované centrum. 
 
Škola poskytuje v areálu v Hradební ulici žákům komplexní zázemí – tělocvičnu, školní hřiště, domov mládeže a školní jídelnu. Všechny objekty prošly v posledních 20 letech zdařilou rekonstrukcí a splňují veškeré požadavky na ně kladené z hlediska výuky i hygieny a bezpečnosti. 

QR kód


Kontakty

495 513 391, 495 511 518

Adresa

Hradební ulice 1029
Hradec Králové
50003

GPS souřadnice

50°12'21.510"N, 15°50'7.239"E

Mapa
Mohlo by se hodit
Doporučujeme