Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Štefánikova

Do komplexu škol jsou zařazovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vzdělávají se zde děti a žáci zejména s vadami sluchu, s vadami řeči, s vadami zraku, vývojovými poruchami, případně se zdravotním oslabením.

Děti a žáci se přijímají na základě výsledků předchozího vyšetření na poradenském pracovišti. Děti a žáci s vadami sluchu se přijímají do mateřské či základní školy na základě doporučení speciálněpedagogického centra pro děti s vadami sluchu. Děti a žáci s vadami řeči se přijímají do mateřské či základní školy na základě doporučení speciálněpedagogického centra pro děti s vadami řeči. Děti s vadami zraku se přijímají do mateřské školy na základě doporučení speciálněpedagogického centra pro děti s vadami zraku.

Mateřská škola pro sluchově postižené má v současné době dvojí zaměření. V jednom oddělení se učitelky věnují dětem s velmi těžkou sluchovou vadou, v dalších odděleních pak pečují o děti nedoslýchavé, o děti s kochleárním implantátem a o děti slyšící s vadami řeči. V rámci jednotlivých oddělení jsou v případě potřeby děti rozdělovány do skupinek podle věku a podle typu vady.

Základní škola pro sluchově postižené - Výuka i výchova sluchově postižených musí být založena na stejném předpokladu jako u dětí slyšících, kde se předpokládá jako samozřejmost to, že se mezi rodiči a dětmi v raném věku vytváří silné citové a sociální vazby, které vznikají (kromě jiných faktorů) zcela jistě na základě vzájemné interakce a komunikace a kdy se také nejrychleji vytváří myšlení dětí.

 

Střední škola nabízí profesní přípravu v oborech vzdělání:
Maturitní studium: Předškolní a mimoškolní pedagogika a Reprodukční grafik pro média.
Maturitní nástavbové studium: Nábytkářská a dřevařská výroba a Podnikání.
Obory vzdělání skupiny „H“: Truhlář, Umělecký truhlář, Umělecký řezbář, Kuchař, Cukrář.
Obory vzdělání skupiny „E“: Truhlářské práce, Kuchařské práce, Cukrářské práce.

QR kód


Kontakty

495 272 398,

Adresa

Štefánikova 549
Hradec Králové
50011

GPS souřadnice

50°11'3.577"N, 15°50'16.592"E

Mapa

Mohlo by se hodit
Doporučujeme