Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové

Základní a mateřská škola na Novém Hradci Králové.

 

Vznik první školy na Novém Hradci Králové souvisí se stavbou hradecké pevnosti, v jejímž důsledku obec Nový Hradec Králové v roce 1766 vznikla. Škola byla dokončena v roce 1772 a v témže roce zde bylo zahájeno vyučování. Byla jednotřídní a vyučoval zde František Tomeš. Narůstající počet žáků si v roce 1832 vyžádal rozšíření školy o jednu třídu a přístavbu školní budovy, jež byla zvýšena o jedno poschodí. Otevření další třídy v roce 1889 donutilo správu města ke stavbě nové školní budovy. V roce 1893 se začaly čtyři třídy učit v nové školní budově. S postupným narůstáním počtu žáků se škola rozrůstala, až ve školním roce 1909/1910 měla celkem 10 tříd. 
Již před první světovou válkou se správa školy snažila prosadit stavbu další budovy, narážela však na nedostatek finančních prostředků.Přes veškeré potíže byla v roce 1929 zahájena stavba nové školy a slavnostně otevřena 31. srpna 1930. 
Škola byla od založení, zvláště pak od jejího výrazného rozšíření, chloubou a přirozeným kulturním a společenským centrem Nového Hradce Králové.

QR kód


Kontakty

495 264 360,

Adresa

Pešinova 146
Hradec Králové
50008

GPS souřadnice

50°10'38.492"N, 15°51'22.370"E

Mapa

Mohlo by se hodit
Doporučujeme