Základní školy

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové

Škola zajišťuje komplexní nabídku vzdělávacích programů pro mentálně postižené žáky od předškolního věku do dospělosti. více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta

Škola byla založena v roce 1993 paní Mgr. Věrou Kosinovou. Sídlí v přízemní bezbariérové budově areálu bývalých jeslí v Nerudově ulici, v centru Hradce Králové. více

První soukromá základní škola v Hradci Králové, s.r.o.

Škola byla založena v roce 1992. Je zařazena do sítě škol MŠMT ČR. Sídlí ve Vocelově ulici na Pražském Předměstí v Hradci Králové v bezprostřední blízkosti autobusového terminálu. více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Štefánikova

Do komplexu škol jsou zařazovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami. více

Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II.

Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. má jako svého zřizovatele Biskupství královéhradecké. Najdete nás v klidné části historického „Starého města“ v sousedství Městské hudební síně, Krajského… více

Základní škola a Mateřská škola Jiráskovo náměstí

Škola poskytuje základní vzdělání uložené školským zákonem. Posláním školy do dalších let by měl být rozvoj a postupný přechod tradiční školy ke škole moderního typu užívající nové metody a formy práce, ke… více

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára

Základní škola pro 650 žáků s jídelnou a družinou nabízí keramický, počítačový, pěvecký, taneční i sportovní kroužek, výuku angličtiny a karate. více

Základní škola a Mateřská škola Kukleny

O postavení moderní školní budovy rozhodla místní školní rada v roce 1893. Vlastní stavba probíhala v letech 1900-1901. Na počátku 90.let, kdy stoupal počet žáků až na 831, pracovalo v naší škole 39… více

Základní škola a Mateřská škola Malšova Lhota

Malotřídní základní škola je školou rodinného typu s pěti postupnými ročníky ve čtyřech třídách. Součástí školy je třída školní družiny. více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka

Základní škola byla uvedena do provozu 1. 9. 1984. Jedná se o úplnou, pavilonovou školu sídlištního typu. více

Základní škola a Mateřská škola Prointepo

Soukromé zařízení rodinného typu zajišťuje komplexní péči dětem s tělesným a kombinovaným postižením nebo zdravotním oslabením. Věnuje se klientům od 2 do 26 let s tělesným a kombinovaným postižením nebo… více

Základní škola a Mateřská škola Svobodné Dvory

Základní škola pro 260 žáků s jídelnou a družinou. více

Základní škola a Mateřská škola Štefcova

ZŠ Štefcova je klasická základní škola poskytující dětem úplné základní vzdělání. více

Základní škola a Mateřská škola Úprkova

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova1 oslavila v roce 2005 stoleté výročí založení. více

Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové

Základní a mateřská škola na Novém Hradci Králové. více

Základní škola Bezručova

Škola je tvořena pěti vzájemě propojenými pavilony. Ve třech jsou umístěny učebny I. a II. stupně, kabinety a sborovna. V dalším pavilonu jsou dvě tělocvičny se sociálním zázemím. V jednom pavilonu je školní… více

Základní škola Habrmanova

Ve školním roce 2012/13 má škola celkem 17 tříd a v nich 380 žáků. Základní škola je zaměřena na estetickou výchovu, jedna třída v ročníku je zaměřena na hudební výchovu a druhá na výtvarnou výchovu. Škola… více

Základní škola Hradec Králové Pouchov

Součástí školy je základní škola, školní družina, školní jídelna. Škola se nachází v klidném a příjemném prostředí okrajové části města Hradec Králové. více

Základní škola při Fakultní nemocnici Hradec Králové

Cílem základní školy je nejen zbavit dítě strachu z nemoci a naplnit jeho volný čas v nemocnici, ale především zabezpečit mu po návratu z nemocnice plynulý přechod do kmenové školy. více

Základní škola Sever

Již od konce sedmdesátých let se ve škole vytvářela specializace na sport. více

Základní škola Sion J. A. Komenského

Škola Sion klade důraz na hodnoty jako je možnost se rozvíjet v pozitivní atmosféře, kde je kladen důraz na jejich individuální schopnosti a možnosti. více

Základní škola tř. SNP

Od ledna 2011 probíhá na naší škole dvouletý projekt pod záštitou Vzdělávacího institutu ochrany dětí s názvem „Řešení vrstevnických vztahů“. Jedná se o projekt, který zavádí na školách systém… více
Instituce Hradec Králové - vyhledávání
Mohlo by se hodit
Doporučujeme