Základní škola a Mateřská škola Pohádka

Základní škola byla uvedena do provozu 1. 9. 1984. Jedná se o úplnou, pavilonovou školu sídlištního typu.

Areál školy tvoří dva pavilony určené pro výuku žáků, třetí pavilon je zčásti pronajmut jinému školskému subjektu a z části je od 1. 9. 2006 využívána trojtřídní Mateřskou školou Pohádka. Již druhým rokem mateřská škola rozšířila svoji kapacitu o třídu předškoláků. 

Škola se v současné době profiluje několika směry. Úspěšně se rozvíjí orientace směrem k ekologické výchově a v rámci Školního sportovního klubu i sportovní aktivity žáků. Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím; v době konzultačních hodin a třídních schůzek; v týdnu otevřených dveří a v době akcí pro veřejnost. Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím webových stránek školy a emailem. Ve škole již řadu let aktivně pracuje Klub přátel školy, jehož cílem je vytvářet základní škole podmínky k lepšímu vyžití dětí a k větší podpoře rozvoje jejich talentu.

QR kód


Kontakty

495 279 713, 495 279 712

Adresa

Mandysova 1434
Hradec Králové
50012

GPS souřadnice

50°11'39.130"N, 15°50'33.284"E

Mapa

Mohlo by se hodit
Doporučujeme