Základní škola Habrmanova

Ve školním roce 2012/13 má škola celkem 17 tříd a v nich 380 žáků. Základní škola je zaměřena na estetickou výchovu, jedna třída v ročníku je zaměřena na hudební výchovu a druhá na výtvarnou výchovu. Škola klade důraz i na technické vzdělávání žáků a na výuku jazyků.

V současnosti škola sídlí ve dvoupatrové budově z let 1965-1967, která je napojena na původní školní budovu z roku 1898. Ulice Habrmanova, původně Školská, nesla za druhé světové války název Komenského, do začátku devadesátých let se jmenovala Maxima Gorkého a tento název nesla i škola. Stará novorenesanční budova byla postavena jako jednopatrová podle návrhu arch. Č. Křičky, v roce 1906 bylo přistavěno druhé patro. V budově působila nejdříve chlapecká a dívčí obecná škola, po roce 1940 se o prostory dělila nově založená měšťanská škola s obecnými školami, později s učňovskou školou. Od školního roku 1975/76 ve staré budově sídlí Základní umělecká škola (dříve LŠU). V nové budově sídlilo vedle Základní školy v letech 1992 až 1998 Soukromé jazykové gymnázium.

Na přelomu století se začal bouřlivě rozvíjet nejen historický Hradec Králové, ale i okolní obce. Tento rozvoj si vyžádal mimo jiné i vznik nových škol. V devadesátých letech minulého století byla otevřena na Pražském předměstí obecná škola. V roce 1940 vznikla zásluhou obecního zastupitelstva měšťanská škola s dvěma třídami chlapeckými a jednou dívčí, v prvním roce ji navštěvovalo 100 dětí. O budovu se musely dělit školy obecné s měšťanskou, vyučování probíhalo i na tehdejší radnici. V roce 1941 byla škola přejmenována na hlavní, navazovala na čtvrtý ročník obecné školy, byla určena jako škola výběrová, kam mohlo postoupit asi 35 procent dětí z obecných škol. Ve školním roce 1941/42 navštěvovalo školu již asi 400 dětí ve čtyřech třídách. V roce 1945 byla škola rozdělena na chlapeckou a dívčí, v roce 1948 podle zákona o jednotné škole byla změněna na školu II. stupně, v roce 1952 přejmenována na 4. střední školu v Hradci Králové, v roce 1960 na základní devítiletou školu.

QR kód


Kontakty

495 538 341, 495 537 987

Adresa

Habrmanova 130
Hradec Králové
50002

GPS souřadnice

50°12'38.577"N, 15°48'44.910"E

Mapa

Mohlo by se hodit
Doporučujeme