Ostatní

Rádia (1)  

Spolky (1)  


Ostatní

Aldis, Kongresové, výstavní a společenské centrum

Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis nabízí pronájmy sálů na konference, školení, plesy, firemní a společenské akce v Hradci Králové. více

Buddy System Univerzity Hradec Králové

Buddy System je samostatnou organizací působící s podporou Univerzity Hradec Králové. více

Fakultní nemocnice Hradec Králové, FNHK

Fakultní nemocnice Hradec Králové (zkráceně FNHK) náleží k největším zdravotnickým zařízením nejen ve východních Čechách, ale i v celé České republice. Na 23 klinikách s 1500 lůžky je každý rok hospitalizováno… více

Hasičský záchranný sbor

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. více

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové

Hvězdárna a planetárium se nachází na jižním okraji Hradce Králové. více

Informační centrum pro mládež Hradec Králové

Informační centrum pro mládež je pracoviště, které mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informace a aktuality z oblastí týkajících se mladých lidí (studium, práce, cestování, volný čas, soc… více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Statutárního města Hradec Králové - Plácky

Prezentace jednotky SDH města Hradec Králové v městské části Plácky. více

Městské lesy Hradec Králové

Lesy města Hradec Králové navazují bezprostředně na historické i na novodobě se rozvíjející stotisícové město při jeho jižní a východní hranici a jsou dostupné na mnoha místech i z městské veřejné dopravy. více

Nakladatelství Gaudeamus Univerzity Hradec Králové

Nakladatelství Gaudeamus je účelovým vydavatelským, polygrafickým a reprografickým zařízením Univerzity Hradec Králové. více

Oblastní charita Hradec Králové

Posláním Oblastní charity Hradec Králové je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání, a to v Hradci Králové a… více

Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech. více

Prostor Pro, občanské sdružení

Občanské sdružení Prostor Pro z Hradce Králové je sdružení lidí se zodpovědným přístupem nabízející tvůrčí prostor pro rozvoj osobních schopností, dovedností a mezilidských vztahů. Prostor Por poskytuje pomoc… více

Studentský klub Salaš Univerzity Hradec Králové

Již více než deset let poskytuje studentský klub Salaš prostor zajímavému a pestrému prožívání volného času a setkávání hradeckých vysokoškolských studentů. více

Technické služby Hradec Králové

Technické služby Hradec Králové jsou příspěvkovou organizací města Hradec Králové. K činnosti Technických služeb města Hradec Králové patří na příklad údržba komunikací a chodníků, starost o městskou zeleň,… více

Turistické informační centrum Hradec Králové

Turistické informační centrum Hradec Králové poskytuje informační služby návtěvníkům i domácím z Hradce Králové. více

Východočeský klub přátel vojenské techniky

Východočeský klub přátel vojenské techniky vznikl v roce 2001 a jeho cílem je obnova a provoz historických kusů vojenské techniky, pořádání závodů a srazů veteránů, jakož i organizování pomoci při živelných… více
Instituce Hradec Králové - vyhledávání
Mohlo by se hodit
Doporučujeme