Ostatní

Rádia (1)  

Spolky (1)  


Ostatní

Aldis, Kongresové, výstavní a společenské centrum

Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis nabízí pronájmy sálů na konference, školení, plesy, firemní a společenské akce v Hradci Králové. více

Buddy System Univerzity Hradec Králové

Buddy System je samostatnou organizací působící s podporou Univerzity Hradec Králové. více

Fakultní nemocnice Hradec Králové, FNHK

Fakultní nemocnice Hradec Králové (zkráceně FNHK) náleží k největším zdravotnickým zařízením nejen ve východních Čechách, ale i v celé České republice. Na 23 klinikách s 1500 lůžky je každý rok hospitalizováno… více

Hasičský záchranný sbor

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. více

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové

Provozujeme nejstarší planetárium v ČR. Nabízíme programy pro školy i jednotlivce, pozorování noční oblohy, Slunce či zajímavé tělesa na obloze. Pořádáme astronomické kurzy, výstavy, zajímavé přednášky nebo… více

Informační centrum pro mládež Hradec Králové

Informační centrum pro mládež je pracoviště, které mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informace a aktuality z oblastí týkajících se mladých lidí (studium, práce, cestování, volný čas, soc… více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Statutárního města Hradec Králové - Plácky

Prezentace jednotky SDH města Hradec Králové v městské části Plácky. více

Městské lesy Hradec Králové

Lesy města Hradec Králové navazují bezprostředně na historické i na novodobě se rozvíjející stotisícové město při jeho jižní a východní hranici a jsou dostupné na mnoha místech i z městské veřejné dopravy. více

Nakladatelství Gaudeamus Univerzity Hradec Králové

Nakladatelství Gaudeamus je účelovým vydavatelským, polygrafickým a reprografickým zařízením Univerzity Hradec Králové. více

Oblastní charita Hradec Králové

Posláním Oblastní charity Hradec Králové je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání, a to v Hradci Králové a… více

Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech. více

Prostor Pro, občanské sdružení

Občanské sdružení Prostor Pro z Hradce Králové je sdružení lidí se zodpovědným přístupem nabízející tvůrčí prostor pro rozvoj osobních schopností, dovedností a mezilidských vztahů. Prostor Por poskytuje pomoc… více

Studentský klub Salaš Univerzity Hradec Králové

Již více než deset let poskytuje studentský klub Salaš prostor zajímavému a pestrému prožívání volného času a setkávání hradeckých vysokoškolských studentů. více

Technické služby Hradec Králové

Technické služby Hradec Králové jsou příspěvkovou organizací města Hradec Králové. K činnosti Technických služeb města Hradec Králové patří na příklad údržba komunikací a chodníků, starost o městskou zeleň,… více

Turistické informační centrum Hradec Králové

Turistické informační centrum Hradec Králové poskytuje informační služby návtěvníkům i domácím z Hradce Králové. více

Východočeský klub přátel vojenské techniky

Východočeský klub přátel vojenské techniky vznikl v roce 2001 a jeho cílem je obnova a provoz historických kusů vojenské techniky, pořádání závodů a srazů veteránů, jakož i organizování pomoci při živelných… více
Instituce Hradec Králové - vyhledávání
Mohlo by se hodit
Doporučujeme