Technické služby Hradec Králové

Technické služby | Foto: MmHK
Technické služby | Foto: MmHK
Technické služby Hradec Králové jsou příspěvkovou organizací města Hradec Králové. K činnosti Technických služeb města Hradec Králové patří na příklad údržba komunikací a chodníků, starost o městskou zeleň, hřbitovy, vodní plochy, městský mobiliář. Dále Technické služby pečují o veřejné prostranství, osvětlení, slavnostní osvětlení anebo dopravní signalizaci ve Hradci Králové. Starají se také o sportoviště, sportovní zařízení a areály v Hradci Králové, ale také provozují útulek pro psy a kočky.

Technické služby Hradec Králové

 • zakládání a údržba zeleně

 • provoz městských pohřebišť

 • péče o vodní plochy a vodní zdroje

 • údržba městského mobiliáře

 • odvoz a likvidace lapačů tuků a fekálií

 • správa, provoz a údržba veřejného osvětlení, veřejných hodin, slavnostního osvětlení a světelné dopravní signalizace na území města Hradec Králové

 • čištění komunikací a veřejných prostranství - ruční a strojní

 • dopravní značení svislé a vodorovné včetně směrových mostů a orientačního systému

 • správa a údržba vodotečí

 • instalace, údržba a vyprazdňování odpadkových košů

 • provoz veřejných WC

 • provoz a údržba tržišť na území města HK

 • likvidace černých skládek

 • pronájem zařízení k umístění reklam

 • inženýrská činnost pro zajištění dodavatelského provádění oprav a rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení

 • správa, údržba a opravy vozovek a chodníků na území města Hradec Králové

 • zimní údržba vozovek a chodníků

 • údržba kanalizačních vpustí, zábradlí a svodidel

 • provozování útulku pro psy a kočky

 • krátkodobé umístění psů pro občany

 • provoz štěpkování, zpracování a kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu a dalšího rostlinného materiálu pro obyvatele HK

 • údržba a provoz sportovních areálů 

QR kód


Kontakty

495 402 654, 495 264 039

Adresa

Na Brně 362
Hradec Králové
50008

GPS souřadnice

50°11'36.424"N, 15°51'19.623"E

Mapa

Mohlo by se hodit
Doporučujeme