FNHK, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové (zkráceně FNHK) náleží k největším zdravotnickým zařízením nejen ve východních Čechách, ale i v celé České republice. Na 23 klinikách s 1500 lůžky je každý rok hospitalizováno přes 40 tisíc pacientů, z nichž kolem 40 % je operováno. Ambulantně je v nemocnici ošetřeno okolo půl milionu pacientů. Jsou zde prováděny nejsložitější chirurgické výkony a používanými technologiemi v oblasti diagnostiky i léčby i léčebnými výsledky snese FN Hradec Králové srovnání s obdobnými nemocnicemi v Evropě. FNHK je také významným výzkumným a výukovým pracovištěm úzce spojeným s Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové.

Společenské změny po roce 1989 významně ovlivnily také zdravotnictví. Zrušení ústavů národního zdraví, změny ve financování zdravotnictví a otevření nových možností pro rozvoj medicínských technologií přinesly daleko větší pozornost otázkám hospodaření a moderního řízení. V podmínkách proměnlivého ekonomického prostředí je udržení kvality a rozvoje nemocnice a jejích jednotlivých oborů úkolem nelehkým. Vedoucí pracovníci klinik se však dokázali s problémy vyrovnat a nemocnice si zachovala svoji ekonomickou stabilitu. Byla dobudována nová moderní pracoviště, jakými jsou nový komplex laboratoří a diagnostiky, rehabilitační klinika, moderní monoblok onkologické kliniky či nová ústavní lékárna. Byly zahájeny rekonstrukce a opravy původních budov v areálu a byly položeny základy k vybudování počítačového nemocničního informačního systému.

FNHK naplňuje svůj historický odkaz v těsné spolupráci a Lékařskou fakultou v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze a dalšími partnery jako je Vojenská lékařská akademie J.E. Purkyně a Farmaceutická fakulta UK. Není možno uvést všechna zlepšení, ke kterým ve Fakultní nemocnici došlo. Z hodnocení odborné veřejnosti i hodnocení pacientů samých však vyplývá, že i dnes pro její pracovníky platí to, co platilo při jejím zrodu, a to zásada "Blaho nemocných budiž každému nejvyšším příkazem".

QR kód


Kontakty

495 831 111,

Adresa

Sokolská 581
Hradec Králové
50005

GPS souřadnice

50°12'1.545"N, 15°49'37.017"E

Mapa

Mohlo by se hodit
Doporučujeme