Fakulty a Vysoké školy

Archiv Univerzity Hradec Králové

Archiv UHK je akreditovaným veřejným specializovaným archivem ve smyslu § 51 a 52 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. více

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu je moderní školou rozvíjející perspektivní obory a úzce spolupracující s praxí. více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Na základě zákona č. 214/2004 Sb., o zřízení Univerzity obrany a stala Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové 1. 9. 2004 jednou ze tří fakult Univerzity obrany. více

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové

Hlavním posláním Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové je zajišťování vysokoškolského vzdělávání a vědecké činnosti v oblastech náležejících do tradičního zaměření fakult filozofického směru, jakými… více

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Lékařská fakulta v Hradci Králové byla založena v roce 1945, zpočátku jako fakultní pobočka pražské fakulty všeobecného lékařství, později se stala samostatnou fakultou Univerzity Karlovy. více

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

Hlavní sídlo fakulty se nachází v centru města v blízkosti řeky Labe, další pracoviště sídlí poblíž v dosahu městské dopravy. více

Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové

Přírodovědecká fakulta je nejmladší fakultou Univerzity Hradec Králové. více

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové je mladou vysokou školou se čtyřmi fakultami, jedním ústavem a téměř devíti tisíci studenty. více

Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové

Ústav sociální práce je vysokoškolským ústavem Univerzity Hradec Králové. více

Vysokoškolské koleje Univerzity Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové nabízí možnost ubytování českým i zahraničním studentům, a to ve dvou objektech. více
Instituce Hradec Králové - vyhledávání
Mohlo by se hodit
Doporučujeme