Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Na základě zákona č. 214/2004 Sb., o zřízení Univerzity obrany a stala Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové 1. 9. 2004 jednou ze tří fakult Univerzity obrany.

 

Své pedagogické a vědecké úkoly fakulta i nadále realizuje na základě statutárních smluv, zejména s hradeckými odbornými pracovišti Univerzity Karlovy – Lékařskou fakultou a Farmaceutickou fakultou.
Profesně se fakulta profiluje zejména v oblasti urgentní medicíny, medicíny katastrof a ochrany proti biologickým, chemickým a nukleárním hrozbám.
 
Ve spolupráci s vojenskými nemocnicemi, posádkovými ošetřovnami, zdravotnickou základnou i vybranými civilními zdravotnickými zařízeními zabezpečuje FVZ celoživotní vzdělávání lékařů, farmaceutů a dalších pracovníků vojenské zdravotnické služby, včetně přípravy ve specializačních atestacích ve vymezených oborech. FVZ participuje rovněž na periodické přípravě lékařů a zdravotníků vysílaných do zahraničních misí.

QR kód


Kontakty

973 253 101, 973 251 111

Adresa

Třebešská 1575
Hradec Králové
50001

GPS souřadnice

50°11'39.444"N, 15°49'44.558"E

Mapa

Mohlo by se hodit
Doporučujeme