Základní umělecká škola Střezina

ZUŠ Střezina je uměleckou školou vyučující děti v oboru hudebním, literárně-dramatickém, tanečním a výtvarném. Škola také umožňuje studium dospělých.

 

Přípravné studium je určeno zpravidla pro děti ve věku od 5 do 7 let, při prokázání výborných předpokladů ke studiu přijímáme výjimečně i děti mladší pěti let (především v tanečním oboru). Do přípravného studia žádného oboru se nekoná talentová zkouška, u zájemců zjišťujeme pouze předpoklady pro vzdělávání ve zvoleném oboru. Výuka ve všech oborech probíhá především kolektivní formou.
 
Základní studium I. stupně (od 7 do 14 lel)
Podmínkou je úspěšné vykonání talentové přijímací zkoušky před komisí. Výuka probíhá v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru. 
 
Základní studium II. stupně (od 14 do 18 let)
Je určeno pro studenty od 14 do 18 let. Absolvování výuky na I. stupni není podmínkou. Výuka ve všech oborech probíhá minimálně v rozsahu studia I. stupně s rozšířením možností zapojení do četných hudebních souborů, orchestrů a skupin nejrůznějších žánrů, divadelních a tanečních souborů. V hudebním oboru nabízíme oproti I. stupni navíc studijní zaměření varhanní improvizace. V LDO mají žáci na výběr od 2. ročníku řadu povinné volitelných předmětů: kromě již zmíněné dramatické tvorby je to dále režie a dramaturgie, základy tvůrčího psaní, scénografie, divadelní produkce, dramatická výchova, kritika a divadelní věda, muzikálové herectví a loutkoherectví.
 
Studium pro dospělé od 18 let
Toto čtyřleté studium je určeno pro zájemce od 18 let, horní hranice věku k začátku studia není omezena. Nabídka studijních zaměření je prakticky shodná se základním studiem II. stupně, ve výtvarném oboru nabízíme navíc studijní zaměření keramika nebo výtvarné techniky. Koncepce studia pro dospělé v hudebním, tanečním a literárně-dramatickém oboru umožňuje další vzdělávání dospělých pouze formou kolektivní výuky ve studijních zaměřeních kolektivní hudební tvorba, divadelní soubor, taneční soubor.
 
Divadlo Jesličky
Součástí ZUŠ Na Střezině je i divadlo Jesličky - více informací o divadle Jesličky.

QR kód


Kontakty

495 279 600,

Adresa

Na Střezině 1042
Hradec Králové
50003

GPS souřadnice

50°12'57.078"N, 15°50'39.577"E

Mapa

Mohlo by se hodit
Doporučujeme