Základní umělecká škola Habrmanova

ZUŠ Habrmanova je uměleckou školou vyučující děti od pěti let v oboru hudebním, výtvarném a tanečním. Škola také umožňuje studium dospělých.

 

Žáci jsou do základního studia přijímáni na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky. Talentové zkoušky probíhají na začátku června. Na základě podané přihlášky (elektronickou nebo písemnou formou) uchazeč obdrží pozvánku s termínem konání zkoušky. V případě, že se nebude moci ke zkoušce ze závažných důvodů dostavit, lze domluvit náhradní termín.
 
Základní studium hudebního oboru:
Výuka probíhá 1-2 x týdně v celkovém rozsahu 45-90 min.
Základní studium hry na klavír, elektronické klávesové nástroje, housle, violu, violoncello, zobcovou flétnu, kytaru, akordeon, sólový zpěv, sborový zpěv. Doporučený věk je 7 let pro přijetí do prvního ročníku.
Základní studium hry na pikolu, příčnou flétnu, hoboj, fagot, klarinet, saxofon, trubku, křídlovku, lesní roh, pozoun, baryton, helikón, tubu, bicí nástroje, elektrickou a basovou kytaru, kontrabas, varhany. Doporučený věk je 10 let pro přijetí do prvního ročníku. V případě mimořádného talentu a tělesných dispozic lze žáka přijmout v mladším věku.
Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin pro mimořádně talentované žáky.
Studium pro přípravu ke studiu na středních odborných školách a na pedagogických a filozofických fakultách.
Studium pro dospělé - stejné typy studia jako u studia základního.
 
Základní studium tanečního oboru:
Výuka probíhá 1x týdně ve 3 hodinovém bloku (3x 45 min.) v kolektivu 5-15 žáků.
 
Základní studium I. stupeň
V 1. a 2. ročníku jsou dva vyučované předměty - taneční průprava a taneční praxe s počtem 3. vyučovaných hodin týdně. Doporučený věk je 7 let pro přijetí do prvního ročníku.
Ve 3. ročníku jsou čtyři vyučované předměty - současný tanec, lidový tanec, klasická taneční technika a taneční praxe s počtem 3 vyučovaných hodin týdně.
Ve 4. a 5. ročníku jsou vyučované předměty - současný tanec, lidový tanec, klasická taneční technika a taneční praxe s počtem 4,5 vyučovaných hodin týdně.
V 6. a 7. ročníku jsou vyučované předměty stejné jako ve 4. a 5. ročníku, ale s počtem 4 vyučovaných hodin týdně.
Základní studium II. stupeň
I. - IV. ročník - vyučované předměty - současný tanec, lidový tanec, klasický tanec a taneční praxe s počtem 4,5 vyučovacích hodin týdně. Doporučený věk je 14 let.
Studium pro dospělé - stejné typy studia jako u studia základního.
Základní studium výtvarného oboru:
Výuka probíhá 1x týdně ve 3 hodinovém bloku (3 x 45 min.) v kolektivu 9-15 žáků.
 
Přípravná výtvarná výchova- dvouleté studium, plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba, výtvarná kultura.
Základní studium I. a II. stupně- sedmi a tříleté, plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba, výtvarná kultura.
Rozšířené studium - příprava k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy umělecké a pedagogické.
 
Studium pro dospělé - tříleté, předměty jako u předchozích.
Specializované studium I. a II. stupně a studia pro dospělé- řezbářství, keramika, počítačová grafika.

QR kód


Kontakty

+ 420 495 533,

Adresa

Habrmanova 130
Hradec Králové
50002

GPS souřadnice

50°12'38.577"N, 15°48'44.910"E

Mapa

Mohlo by se hodit
Doporučujeme