Archiv Univerzity Hradec Králové

Archiv UHK je akreditovaným veřejným specializovaným archivem ve smyslu § 51 a 52 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

Archiv UHK získal akreditaci v roce 2005, a stal se tak prvním nově akreditovaným archivem v republice. Archiv Univerzity Hradec Králové je rektorátním útvarem s celouniverzitními kompetencemi. Správním orgánem dohlížejícím na činnost Archivu UHK je Státní oblastní archiv v Zámrsku.

Poskytované služby:

  • Trvalé ukládání archiválií vzešlých z činnosti Univerzity Hradec Králové, jejích právních předchůdců a dalších osob či institucí spojených s Univerzitou Hradec Králové.
  • Zpřístupňování těchto archiválií v souladu s platnou legislativou.
  • Dohled nad spisovou službou, předarchivní péčí, skartačním řízením a veškerým nakládáním s písemnými i elektronickými dokumenty v prostředí Univerzity Hradec Králové. Dohled nad Podatelnou a spisovnou Univerzity Hradec Králové.
  • Dohled nad péčí o školní a některá další autorská díla vzniklá na Univerzitě Hradec Králové a zpřístupňování těchto děl. Jde zejména o vysokoškolské kvalifikační práce (tzn. práce bakalářské, diplomové, disertační), rigorózní práce a habilitační práce (přečtěte si: informace o možnosti přístupu k archiváliím v badatelně).
  • Dokumentace činnosti Univerzity Hradec Králové a podpora prezentace Univerzity Hradec Králové na veřejnosti.
  • Vědeckovýzkumná činnost v oblasti dějin Univerzity Hradec Králové a v oblasti archivní vědy. Výstavní a publikační činnost v těchto oblastech.

Zařazení v dalších kategoriích:  

Instituce a úřady

QR kód


Kontakty

Adresa

Rokitanského 62, budova: R, místnost 840
Hradec Králové
50003

GPS souřadnice

50°12'31.867"N, 15°49'49.127"E

Mapa

Mohlo by se hodit
Doporučujeme